UA-97073087-1
6238

ÇED İşlemleri

 • ·         ÇED Raporu Hazırlanması
  ·         Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
  ·         ÇED Kurum Görüşü Alınması
  ·         Çed İzleme ve Kontrol Sürecinin Takibi
   
  Yapılması planlanan faaliyetlerin ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre değerlendirilmesi ve başvuru dosyalarının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunularak onaylarının alınması gerekmektedir.
   
  ÇED Raporu/PTD nedir?

  Yapılması planlanan faaliyet öncesi veya faal durumdaki işletmelerde kapasite artışı, faaliyet konusunun değişmesi vb herhangi bir değişiklik planlanması durumunda faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-1’inde veya EK-2'sinde yer alan projeler için ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlilik Tebliğine göre yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması zorunludur.
   
  ÇED Yönetmeliğine göre "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.
   
  Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası (yapılan proje bedelinin %2 si kadar idari ceza), ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.
   
  ÇED İzleme ve Kontrol Sürecinin Takibi
   
  ÇED/PTD sürecinin tamamlanmasından sonra yatırımın izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
   
  ÇED Yönetmeliği gereğince, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, ÇED Raporu veya Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlik Belgesi almış kurum/kuruluşlar izler ve kontrol eder.
   
  Proje sahibi, "ÇED Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırmakla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar da bu raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
   
  Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılması planlanan ve ÇED Yönetmeliğine tabi değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletmekle yükümlüdür.