UA-97073087-1
6238

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Firmamız; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Birimi Hizmeti sunan bir kuruluştur.
 

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetlerimiz 
 

 1. ÇED Kurum Görüşlerinin Alınması
 2. Çevre İzni Görüş Yazılarının Alınması
 3. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 4. Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 5. Çevre İzin Belgesinin Alınması
 6. Çevre Lisansının Alınması
 7. Çevre İzin ve Lisans Belgesinin Alınması
 8. Atık İthalat ve İhracat Belgelerinin Alınması
 9. Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 10. Çevresel Biliçlendirici ve Özendirici Eğitimlerin ve Çalışmaların Yapılması
 11. Aylık Tesis Ziyaretlerinin Yapılması ve Raporlanması
 12. İç Tetkik Yapılması
 13. Yıllık Çalışma Planının Yapılması
 14. Atık Yönetiminin Sağlanması (Ambalaj Bildirim Şifre Talep Dilekçesi, Atık Yağ Beyan FormuTabs Şifre Başvuru Formu, Endustriyel Atık Yönetim PlanıAmbalaj Atıkları Yönetim Planı)
 15. Teknik Uygunluk Raporları Hazırlamak (Atık YağBitkisel Atık YağÖmrünü Tamamlamış Lastik,ÖTA Geçici Depolama,ÖTA İşleme,PCB ArındırmaÖmrünü Tamamlamış Araç/Hurda Metal İşleme)


Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atık Su Deşarjı İzni
 • Derin Deniz Deşarjı İzni


Çevre Lisansları

 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Tepolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı

Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü Mevzuat Şeması

Çevre Mevzuatları Kapsamında İl Müdürlükleri ve Sanayiciler Tarafından Sağlanması Gereken Bilgi Belge Veri Akışı


İTHALAT / İHRACAT İZİNLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE BELGELER
 

1- İTHALAT


1-A. Katı Yakıt İthalatı

·     İlgili Mevzuat : Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
 
·       Katı Yakıt İthalat İşlemleri
Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler


1-B. Metal Hurda İthalatı

·    İlgili Mevzuat : Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
 
·       Metal Hurda İthalat İşlemleri

Açıklama ve İstenilen Belgeler
Başvuru Dilekçesi
Çevre Katkı Payı İzleme Tablosu
Fatura Bilgi Formu
Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar


1-C. Pil ve Akümülatörlerin İthalatı

·       İlgili Mevzuat : Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
 
·       Pil ve Akümülatörlerin İthalat İşlemleri 
Pil-Akü Çevre Uyum Belgesi (Ön İzin) İçin Yapılacak Müracaatta İstenilen Belgeler
 

2- TRANSİT GEÇİŞ


2-1. Kullanılmış Lastik Transit Geçiş İzinleri için 

İstenilen Belgeler
Fatura Bilgi Formu


3- İHRACAT


3-A. Tehlikeli Atık İhracatı

·       İlgili Mevzuat : Atık Yönetimi Yönetmeliği 
                                Basel Sözleşmesi
 
·       Tehlikeli Atık İhracat İşlemleri
·       Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı Rehber Dokümanı

İstenilen Belgeler
Bildirim formu (Notification document) 
Taahhütname Örneği
Fatura Bilgi Formu
Kapatma İşlemleri (Tehlikeli Atık İhracatı İzleme Formu) 
 

3-B. Tehlikesiz Atık İhracatı

·       İlgili Mevzuat : Atık Yönetimi Yönetmeliği
 
·       Tehlikesiz Atık İhracat İşlemleri

Avrupa Birliği ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein'a yapılacak ihracatlarda Bakanlığımızca herhangi bir izin ve belge düzenlenmemektedir. İhracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu ülkeler haricindeki ülkelere ihracatında ise ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır ve Bakanlıktan onay alınır.

İstenilen Belgeler