UA-97073087-1
6238

OSGB HİZMETİ

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti grup şirketimiz SAĞLIKPARK OSGB tarafından sağlanmaktadır.
 

OSGB Hizmet Süresi Hesaplama

 
Çalışan Sayınız:
Şirketinizin Tehlike Sınıfı Uzman (Dakika) Hekim (Dakika) DSP* (Dakika)
 • -İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ NEDİR?
 • -İŞ VERENLER NE YAPMALI?
 1. Tehlike Sınıfının Belirlenmesİ
 2. Risk Değerlendirmesi Yapma veya Yaptırma
 3. Çalışanların Eğitimi
 4. Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 5. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme
 6. Çalışan Temsilcisi Seçme veya Görevlendirme
 7. Destek Elemanı Görevlendirme
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma
 9. Çalışanların Sağlık Gözetimi
 10. İşyeri Hekimi Görevlendirme
 11. Mesleki Eğitim Aldırma
 12. İş Kazası Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi
 13. Güvenlik Raporu veya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlama

İŞ YERLERİ TEHLİKE SINIFINA GÖRE ÜÇE AYRILMAKTADIR
 • 1.Az tehlikeli sınıfına giren işyerleri; büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş yerleri gibi firmalardan oluşmaktadır. Bu sınıfa ait uzmanın C sınıfında olması yeterlidir.
 • 2.Tehlikeli sınıfına ait işyerleri; imalat, kesme, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı işyerlerinden oluşmaktadır. Burada görev alacak iş güvenliği uzmanının B sınıfı iş güvenliği olması şarttır.
 • 3.Çok tehlikeli sınıfına ait iş yerleri, inşaat, maden, tersane gibi işlerin yapıldığı işyerlerinden oluşmaktadır. Bu sınıfta görev alması gereken iş güvenliği uzmanının A sınıfı bir uzman olması gerekmektedir. Eğer bu işyerlerinde birden fazla uzmanın çalışma durumu varsa sadece tek bir uzmanın A sınıfına ait uzmanlığının olması yeterlidir.


Tehlike sınıfı nasıl hesaplanır?

SGK tarafından 1’den 12’ye kadar belirlenen işyeri tehlike aralıkları mevcuttur. İşyerinin hangi aralıkta olduğu belirlendikten sonra bunun bilgisi SGK’ya bildirilir. Hesaplama formülünde tehlike aralığı yerine konularak işveren iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı tespiti yapılır.

Tehlike sınıflarının belirlenmesinde NACE kodu denilen bir prosedür baz alınır.

NACE KODU nedir?

İşyerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlenmesi belli bir kodlama sistemi ve oluşturulan liste ile belirlenir. Bu sistem NACE olarak adlandırılır. Avrupa’da ekonomik alandaki çalışmalarla ilgili istatistiklerin üretimi ve genişletilmesi amaçlanan bu başvuru kaynağının Türkçe açılımı; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olarak geçmektedir. 

Faaliyet alanlarına göre işyerlerine altı haneli bir kod verilir. Firmanın SGK sicil numarasındaki 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Rakamları o firmanın nace kodunu oluşturur.

Nace kodunuzu öğrenmenin bir diğer yolu da üyesi olduğunuz ticaret odasının sitesinde sicil kayıtları başlığı altında yer alması gereken arama kriterlerini kullanarak firma detay bilgilerinden kodunuzu araştırmaktır. Kodunuza ulaşamadığınız takdirde muhasebecinize danışabilir veya firmamızdan yardım alabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplama

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

(1)İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Efor OSGB’nin Tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları ile işyeriniz ve çalışanlarınız Emin Ellerde…

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713, Madde: 12

(1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

Efor OSGB’nin Tecrübeli İşyeri Hekimleri ile çalışanlarınız işe bağlı hastalıklardan korunacaktır….

İşyeri Hemşiresi (DSP) Çalışma Süresi Hesaplama

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

(1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur.

-ÇALIŞAN SAYISININ ÖNEMİ ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları