UA-97073087-1
6238

YEŞİL YILDIZ BELGESİ

 


1. Yeşil Yıldız Nedir?

Yeşil Yıldız Bilgi Broşürü.pdf

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri" projesi ve "Sürdürülebilir Turizm" kapsamında; çevreye duyarlı konaklama tesislerine verilen bir tür Çevre Etiketi uygulamasıdır.

22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ.docx (Tebliğ No:2008/3) doğrultusunda verilmektedir.

Yeşil Yıldız Öz Değerlendirme Formu'nu doldurmak için tıklayınız ​​​

 

GS1.jpg

 

 

2. Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?

 • *Su tüketiminde tasarruf sağlamak
 • *Doğal kaynakların doğru ve tutumlu kullanımını sağlamak
 • *Enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak
 • *Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
 • *Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak
 • *Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından başlayarak çevreye duyarlı şekilde planlanmalarını sağlamak
 • *Geniş kapsamlı bir yaklaşımla çevreyi korumak
 • *Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip olan tüketici kitlesi tarafından tercih edilmek
 • *İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak
 • *Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
 • *İş gücünün ev verimli şekilde kullanımını sağlamak
 • *T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
 • *Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek  

Ve hepsinden önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza "Yeşil Bir Miras" bırakabilmek için önemlidir!

 

GS2.jpg

 

3. Yeşil Yıldız Belgesini Kimler Alabilir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış olan "Turizm İşletmesi Belgesi" sahibi tesisler, gerekli kriterleri bir araya getirdikleriı taktirde "Yeşil Yıldız Belgesi" alabilirler.

GS3.jpg

 

4. Türkiye'deki Yeşil Yıldızlı Oteller

GS4.jpg

Yeşil Yıldızlı Otel/Bakanlık Belgeli Tüm Oteller (31.07.2​014 itibari ile ve sürekli artış göstermektedir.)

Tüm Türkiye’deki Yeşil Yıldızlı Otel Sayısı Toplam: 121

Yeşil Yıldızlı Otel Olan Toplam Sehir Sayısı: 19​
 

5. Yeşil Yıldız Belgesi Nasıl Alınır?​

GS5.jpg

 

1-  Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Madde 4" kapsamında istenilen belgeler ile hazırlanan dosyayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine sunmak. Sunulan dosyada bulunması gereken belgeler;

 • *Başvuru dilekçesi.
 • *İşletmenin çevre politikası ve eylem planı, bu plan doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporlar.
 • *Tesiste eylem planını uygulayacak özel ya da tüzel kişiye ait bilgiler.
 • *Eylem planının uygulamasını temin etmek için personele verilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler.
 • *Çevreye duyarlı atık su planı, bu konu ile ilgili idari birimden alınmış yazı.
 • *İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının düzenli olarak yapıldığına dair kayıtlar ve bakım raporları.
 • *İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verilerin kullandığına ve izlendiğine ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • *İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) denetim altında tutulduğuna ve verilerin toplandığına ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • *Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m²   başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar.
 • *Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. belgeler.
 • *Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin belgeler.
   

2- Dosyanın Bakanlık görevlileri tarafından değerlendirilmesi,

3- Başvuru dosyası;

 • *Uygun bulunmaz ise gerekçeli olarak iade edilir.
 • *Uygun bulunan dosya için tesise bir 'denetim günü' belirlenir.

4- Denetimde, tebliğ kapsamı, kriterler ve puanlama esasları kontrol edilir,

5- Denetim sonucu yeterli puanı toplayarak uygun bulunan tesisler için ''Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız)'' düzenlenir.

6- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılır.

"Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgeli işletmelere elektrik enerjisi desteği hakkında karar" kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının (tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadar) bütçeden karşılanması temin edilmektedir.​

GS61.jpg