UA-97073087-1
6238

TABS BEYANLARI UZATILMIŞTIR

işletmelerin online.cevre.gov.tr adresinden heryıl Mart ayı sonuna kadar yapmakla yükümlü oldukları atık beyan süresi sistem arızaları, yapılamayan beyanlar ve sehven yapılan yanlış beyanların düzeltilmesi için 21 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.